Nosy-Be | Madagascar

"Nosy-Be" in Madagascar feed

  • Nosy-Be : Sambo kenyanina tratra nanjono an-tsokosoko
    Newsmada - 04:31 Jul 10, 2024
    Tratra tany amin’ny fari-dranomasina antsoina hoe « Ban­ce du Leven » ny sambo ke­nyanina iray, nanjono an-tsokosoko tany amin’ny 87 km, avaratra andrefan’i Nosy-Be, ao anatin’ny fari-dranomasin’i Ma­dagasikara, ny 8 jolay teo. Nan­dritra ny iraka fisafoana mahazatra nataon’ny sam­bo mpa­nara-maso Antsantsa, an’ny Foibe fanaraha-maso ny jono (CSP) no nahavitana izany. Miisa 8 […]